Autorisasjonsprogrammet Modulprogram | Styreforeningen

Autorisasjonsprogrammet Modulprogram

Ett og ett kurs når det passer deg

Med denne ordningen kan du velge kurssammensetting og progresjon som passer for deg. Velg blandt flere ulike grunn- og spesialkurs. Her bygger du på med «ett og ett» kurs på valgfrie steder og i et tempo som passer for deg. Avslutningsvis vil du motta et autorisasjonsbevis og få muligheten til å laste opp din CV i vår base for styrerekruttering.

Bestill kursplass her

Detaljer for kurset

Kursmateriell inkludert
21 900,-
Faktura

Bli autorisert styremedlem!

  • Fleksibelt og omfattende læring – svært mye for pengene!
  • Bli «Autorisert styremedlem» i ditt eget tempo
  • Kombiner kompetanseheving og nettverksbygging
  • Velg sammensetting av kursemner som passer deg best

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer foregår i 5 trinn. Merk deg at dersom du tidligere har deltatt på en av de poenggivende kursene nedenfor får du et fradrag på kr 3.000,- pr kurs.

Dette er vårt komplette, 5-trinns modulbaserte autorisasjonsprogram for styremedlemmer, med avsluttende autorisasjonstest og «Autorisasjonsbevis». 

Her kan du velge kurs på datoer og steder som passer for deg.

Det er totalt 4 trinn i form av kursdager som inngår som obligatorisk innhold i programmet inkludert autorisasjonstest, samt et 5`te trinn med frivillig utvidelse.

Totalprisen er kr. 21.900,-.

Prisen inkluderer 3 måneders medlemskap i styreforeningen.no fra kursdato med support, assistanse, dokumentmalarkiver, faglige artikler mm. Om ønskelig, inkluderer det også registrering av din CV i vår nye styrekrutteringsportal styrerekruttering.no.

Over 1500 har totalt deltatt i autorisasjonsprogrammet de siste år, og over 55.000 har deltatt på våre ulike kurs siden etableringen i 1997. Vi er stolte over alle de overveldende positive tilbakemeldingene og evalueringene vi har mottatt gjennom over 22 år.

Dette er et ideelt program for egenutvikling, refleksjon, a-ha opplevelser og bevisstgjøring for deg som styremedlem i: aksjeselskap, ASA, stiftelse, organisasjon, DA, ANS, forening eller annet. Vi har hatt deltakere fra de fleste store selskaper i Norge og fra en rekke ulike bransjer, SMB-bedrifter,  gründere, idelle lag og institusjoner. 

Gjeldene lover og regler for styrearbeid er for mange «forbausende like» – uansett hvor du måtte ha ditt / dine styreverv.

Vi presiserer nærmere:

  • Du kan selv bestemme tempo og fremdrift på gjennomføringen.
  • Du kan også selv velge deler av programmet basert på egne behov og ønsker for spesialisering.
  • Du velger selv blant de godkjente kurstyper, med alternative kurssteder og tidspunkter som du finner på vår kursplan, og avtaler dette med din/tildelte kurskonsulent hos oss.

Trinn 1:

Gjennomføring av ett av følgende fem kurs;

Trinn 2:

Trinn 3:

Spesialisering ved gjennomføring av ett av følgende valgfrie spesialområder (6 timers kurs) tilrettelagt for styremedlemmer;

Trinn 4:

Gjennomføring av kurset; «Autorisasjonsdagen» med tilhørende autorisasjonstest.

«Autorisasjonsdagen» er en intensiv og hektisk halv dag der oppgaver er det helt sentrale. 

Dagen starter med personlig styreevaluering og en omfattende individuell flervalgsoppgave. Forøvrig arbeider vi oss igjennom oppgavene samt knytter tilleggsinformasjon og bevisstgjøring opp mot oppgavene, spørsmålsstillingene og svarene. 

«Autorisasjonsdagen» gjennomføres sammen med deltakere som – på det tidspunktet – har siste dag i autorisasjonsprogrammets «Weekend-variant» eller siste del av «2 dagers intensive utgave»

Ta direkte kontakt med din kurskonsulent, eller med kursavdelingen på telefon: 22 99 77 00 for å avklare alternative dager og steder for trinn 4.

Trinn 5 (frivillig):

Etterfølgende frivillig utvidet nettbasert autorisasjonstest, med eventuell frivillig registrering i vår CV portal styrerekruttering.no og oppfølgende møte med styrekonsulent hos oss. 

Bestill kursplass her

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurstilbud kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted samt pris og rammer for kurset.

Kontakt oss

Se hva våre kursdeltakere sier

Veldig bra og absolutt nyttig.Knut Hurlen
IT konsulent
Ga et godt oversiktsbilde! Lært mye som jeg vil ha nytte av!Liv Gjermundshaug Thoresen
Lønn- og regnskapsmedarbeider
Meget nyttig! Grundig, praktisk og svært god formidling og pedagogisk opplegg.Elena Björek
Daglig leder
Meget innholdsrikt. Mange a-ha opplevelser. 5 av 5 i score.Stian Bruaset
Eier/styremedl./dagl.leder, Eventgarden AS
Inspirerende og lærerikt.Wenche Dybing
Daglig leder
Veldig bra kurs som har gitt meg masse relevant informasjon om styrearbeid.Kjell Arne Haakonsen
Administrerende direktør